ΑΡΧΙΑ

Πατρι-αρχία;
Μητρι-αρχία;
ή Αν-αρχία;
Ποιος θα αναλάβει τη βία;
Advertisements
ΑΡΧΙΑ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s